Dnevnik vaje violončela

Zelo dober pripomoček za vajo, ki omogoča zelo hitro napredovanje.

Uporaba je enostavna. Učenec vpiše potek dnevne vaje, trajanje, predelano snov, opiše morebitna probleme, zapiše nove ugotovitve, rešitve. Naslednji dan prebere včerajšnje ugotovitve in s tem osveži in nadgrajuje svoje znanje.

Vzorec tedenskega dnevnika vaje